Design je má vášeň. Chci se o ni s vámi podělit a pomoci vtisknout vašim přáním vlastní, jedinečnou identitu. Finálnímu výsledku vždy předchází detailní konzultace s klientem, analýza funkčních a estetických požadavků a konkretizace vizí. Vašim představám dodám zcela osobitý ráz. Můžete se spolehnout na to, že společně vytvoříme krásný design, propracovaný do nejmenších detailů.

Grafické služby

# Navrhneme a realizujeme pro Vás kvalitní grafiku a tiskoviny. Nabízíme široké spektrum služeb od tiskovin až po internetové projekty. Svěřte nám své vize a přání a my Vás překvapíme kreativitou a kvalitou práce.

Co nabízíme:

VíceCorporate identity

neboli firemní styl je velice důležitý nejen pro budování a posílení značky, ale i pro odlišení od ostatních. Především je to však způsob, jakým se firma vizuálně prezentuje. Corporate Identity je tvořen nejen samotným logotypem, ale zejména souborem pravidel určujících jeho užití v propagačních tiskovinách (např. vizitky, prospekty a letáky). Tato pravidla firemního stylu bývají obsažena v GRAFICKÉM MANUÁLU. 

VíceLogotyp


Logotyp
je to graficky znázorněný název společnosti, firmy, výrobku či značky. Logo tvoří základní stavební kámen kvalitní prezentace vaší firmy. Logo by mělo být lehce zapamatovatelné, originální a hlavně musí vyjadřovat myšlenku a cíle vaší firmy. S logem úzce souvisí budování vašeho firemního stylu. Samozřejmostí je dodání loga v několika různých formátech jak vektorových (ai, eps), tak bitmapových (tiff, bmp, jpg, pdf), a to jak v barvách CMYK i RGB.

VíceRedesign loga


Redesign loga
Pokud již firma vlastní zavedený logotyp, je možné ho použít, nebo navrhnout jeho redesign pro zachování tradice značky. K této inovované podobě loga lze pak také vytvořit nový grafický manuál.

VíceVektorizace loga


Vektorizace loga
Máte-li Vaše firemní logo pouze v bitmapovém formátu nebo dokonce pouze v papírové podobě, pak Vám nabízeme převod loga z bitmapové podoby do vektorového formátu. Díky vektorizaci nebude logo při zvětšení ztrácet na kvalitě.

VíceGrafický manuál loga


Grafický manuál loga
Součástí vytvoření nového loga může být příslušný logo manuál (dokument obsahující informace o tom, jak je možno logo používat, jeho přípustné barevné varianty, ochranný prostor atd.) Logo manuál je podrobný dokument popisující pravidla použití Vašeho loga. 

Součástí základní verze logo manuálu je:

 • Definice logotypu (konstrukce loga)
 • Barevnost logotypu (CMYK, RGB, Pantone, BW)
 • Doplňkové barvy
 • Použití logotypu na barevné podklady
 • Ochranná zóna loga
 • Zakázaná manipulace s logotypem
 • Ukázky užití logotypu v nejběžnějších případech
 • Nejpoužívanější souborové typy logotypu (.ai, .cdr, .jpg, .bmp, .tif,...)

Rozšířenou verzí logo manuálu je komplexnější propracování prvků corporate identity.


VíceVizitky a hlavičkové papíry


Vizitky a hlavičkové papíry
jako jedny z nejpoužívanějších firemních tiskovin jsou důležitým prvkem v budování firemního image. Společně s ostatními tiskovinami působí na potencionálního klienta či obchodního partnera jednotně a seriózně.

VíceFiremní desky


Firemní desky
jsou tradiční formou reklamy podtrhující vizuální styl vaši společnosti. Výběrem z neomezené škály tvarů, velikostí a způsobů provedení zdůrazníme Vaši firemní image.

VíceNovoročenky/PF


Novoročenky/PF
slouží jako děkovná karta, kterou můžete klientům poděkovat za spolupráci v předešlém roce. Vytvoříme Vám klasickou tištěnou formu, nebo její moderní elektronickou podobu.

VíceWebové stránky


Webové stránky
slouží především k informování o činnosti firmy. Grafika webu velice často rozhoduje o prvním dojmu z Vaší firmy, proto je důležité mít kvalitní, originální a účelný webdesign. 

VícePropagační materiály

jsou významnou formou, kterou lze mezi klienty budovat dobré povědomí o společnosti. Profesionální úroveň, špičková kvalita a originalita jsou samozřejmostí.

VíceLetáky a plakáty


Letáky a plakáty
jsou tištěné dokumenty propagující výrobek, činnost, firmu, myšlenku, politickou stranu apod. Jedná se o neperiodickou tiskovinu, zpravidla jednoúčelově zaměřenou. Text i informace musí /měly by/ být pro zákazníky nepřehlédnutelné, srozumitelné a logicky členěné. 

VíceBillboardy, poutače a bannery


Billboardy, poutače a bannery
slouží jako nosiče velkoplošné reklamy. Používají se na místech, kde se vyskytují větší počty osob. Pomocí billboardů lze oslovit potencionální cílovou skupinu zákazníků. Základem dobrého billboardu je jeho umístnění, velikost a marketingové zpracování.

VíceKatalogy, brožury


Katalogy, brožury
slouží k prezentaci firmy či určitého produktu. Měly by mít moderní design, přehledné řazení položek a samozřejmě také smysluplný obsah. Na rozdíl od letáků a plakátů jsou katalogy/brožury textově i graficky obsáhlejší. Navrhneme celou brožuru od A až do Z nebo zrealizujeme Vaše konkrétní nápady. 

VíceKalendáře


Kalendáře
nabízíme v mnoha různých variantách, od nástěnných, stolních až po kapesní či digitální, které lze Vašim zákazníkům rozesílat přes email.

VíceČasopisy a noviny


Časopisy a noviny
Produkování klientských a firemních časopisů (Editing, Publishing) pomáhá firmám zvyšovat neformální kontakt se současnými i potenciálními zákazníky, obchodními partnery, dodavateli a odběrateli. V rámci přípravy firemního časopisu Vám pomůžeme navrhnout design, layout a strukturu titulu. 

VíceSamolepky


Samolepky
Vám umožní umístit reklamní sdělení kamkoliv potřebujete.  Základní provedení samolepek - samostatně (v ruce držíte jednu samolepku, podklad je dělený, má tzv. split, možno i bez splitu), archy (samolepky jsou nasekány, postupně je odlepujete z podkladu), role (zejména velké náklady). Jedná se o menší formát samolepek, který je formou komunikace mezi vámi a zákazníkem.

VíceObalový design

má svá specifika, která je třeba respektovat. S touto problematikou máme zkušenosti a dokážeme nabídnout řešení obalů pro Vaše výrobky nebo výrobkové řady. Navrhujeme design obalů (tvar, rozměr, materiál, funkce) i samotný grafický návrh. Vytvoříme Vám EAN kódy a při navrhování obalu se postaráme o dodržení veškerých technických požadavků na výrobu obalu.

Více3D Vizualizace


3D Vizualizace
Zpracováváme vysoce realistické vizualizace všeho, co potřebujete vidět či odprezentovat, počínaje průmyslovým designem, přes interiéry po Vaše produkty a výrobky.

VíceProduktové řady a produkty


Produktové řady a produkty
V oblasti obalového designu nabízíme široký servis pro všechny typy Vašich produktů a obalů. Navrhneme potisk či etikety na Vaše hotové obaly, ale nabízíme i návrh a výrobu obalů na míru z tradičních i exkluzivních materiálů.

VíceProduktová fotografie


Produktová fotografie
je základ pro jakoukoliv prezentaci Vašeho zboží. Připravíme kvalitní produktové fotografie na míru pro Vaše propagační materiály (katalogy, letáky a jiné tiskoviny) či webové stránky. Produkty fotíme většinou ateliérově. 

VíceOstatní služby

Nabízíme široké spektrum doplňkových služeb jako například tisk všeho druhu včetně kalkulací Vašich zakázek. K tisku máme k dispozici řadu tiskáren, které jsou vybavené různými technologiemi. 

VíceDigitální malonákladový tisk


Digitální malonákladový tisk
Nabízíme Vám malonákladový digitální tisk v té nejvyšší kvalitě, velmi podobné ofsetovému tisku. Tato technologie je vhodná pro tisk menších nákladů výročních zpráv, letáků, prospektů, firemních prezentací, vizitek, diplomů, ale například i fotoknih ve velmi vysoké kvalitě.

VíceOfsetový tisk


Ofsetový tisk
Technologií ofsetového tisku se dá tisknout téměř vše; od jednobarevných letáků až po plnobarevné publikace. Ofsetový tisk se vyplatí při větších nákladech zhruba od stovek kusů. Počáteční příprava osvitu jednotlivých desek je sice časově i finančně náročná (každá barva CMYK se musí samostatně osvítit, každá barva musí mít svůj film), ale pak se z takto připravených desek dá na ofsetu tisknout v podstatě neomezené množství výtisků za nízkou cenu za kus. To je jedna z velkých výhod ofsetového tisku. Další výhodou je, že ofsetový tisk probíhá přímými barvami a velké barevné plochy mají také vyšší kvalitu tisku ve srovnání s digitálním tiskem.

VíceDtp služby

je zkratka výrazu, který pochází z anglického desktop publishing. Prakticky se jedná o tvorbu dokumentu v počítači, na jehož konci můžeme tento dokument vytisknout v potřebné velikosti, ale hlavně kvalitě. Provedeme sazbu, zlom tiskovin do požadovaných layoutů, sken, retuše, montáže a barevné korekce fotografií až po finální výstup tiskových dat. Součet těchto služeb se nazývá předtisková příprava.

Zákazník průběžně dostává podklady ke korekturám, a to jak v tištěné formě, tak i v elektronické formě v PDF formátu v náhledovém rozlišení. Naši DTP operátoři jsou schopni Vám připravit jakékoliv tiskoviny od vizitek, přes letáky, periodické tiskoviny, plakáty až po billboardy.

VíceReklamní foto

Téměř každá tiskovina obsahuje fotografie. Lze pořídit reklamní fotografii produktového, exteriérového či interiérového charakteru. Každou fotografii (pořízenou námi nebo dodanou klientem) je nutné nejdříve upravit tak, aby odpovídala danému zadání, tiskovým parametrům a kvalitnímu rozlišení. Někdy se spokojíme s úpravou velikosti či výřezem dané fotky. Velmi často je ovšem nutné fotografii retušovat a provést její barevnou korekci tak, aby odpovídala celkové skladbě tiskoviny.

VíceProduktová fotografie


Produktová fotografie
je základ pro jakoukoliv prezentaci Vašeho zboží. Připravíme kvalitní produktové fotografie na míru pro Vaše propagační materiály (katalogy, letáky a jiné tiskoviny) či webové stránky. Produkty fotíme většinou ateliérově.

VíceExteriérová a interiérová fotografie


Exteriérová a interiérová fotografie
slouží pro účely prezentace v tištěných materiálech a internetových aplikacích. Zhotovíme profesionální fotografie v nejvyšší kvalitě s použitím zábleskové a osvětlovací techniky pro vnější i vnitřní prostory (obchodní centra, sportovní či ubytovací zařízení apod.) Pořídíme data vhodná i pro velkoplošnou reklamu.

VíceFotobanka


Fotobanka
Další možnou alternativou je výběr z fotobanky, která nabízí fotografie prakticky ke každé myslitelné příležitosti. Jedná se o rychlý a někdy i levnější způsob získání fotografie z neomezené databáze od renomovaných světových fotografů. 
Grafické služby

Reklamní služby

Najít komunikační cestu ke klientovi či zákazníkovi je pro Vaši firmu základem úspěchu. Naše práce spočívá v nápadech a jejich zpracování, marketingovém nebo také ve finančním plánování. Na základě rozpočtu, Vašich představ a našich zkušeností Vám navrhneme realizaci reklamní kampaně na míru. Vybereme pro Vás optimální média a navrhneme způsob komunikace s ohledem na cílovou skupinu, kterou chcete oslovit. Rádi Vám pomůžeme s propagací Vaší firmy, produktů nebo služeb. Před návrhem kampaně je třeba zeptat se na základní otázky. Koho chceme oslovit a co mu chceme říci? Jaké máme hlavní cíle a cílovou skupinu? Následují kreativní návrhy našeho grafického studia, korektura a realizace. 

Co nabízíme:

VícePOS materiály, POP materiály

Pojmy POS (point of sale) nebo také POP (point of purchase) představují reklamní materiály a produkty využívané v místě prodeje (prodejny, supermarkety, provozovny služeb, atd.) pro propagaci konkrétního výrobku či určitého druhu sortimentu. 

Cílem POS /POP materiálů je upoutávání pozornosti či zviditelnění akce. Tyto materiály využívají firemní identity, aby si byl zákazník schopen výrobek zapamatovat a zařadit mezi další produkty stejné firmy. Mohou být vytvořeny z jakýchkoliv materiálů či jejich kombinací, ať už jde o papír, plast, kov, nebo sklo. Nabízíme variabilní řešením za použití jakýchkoliv materiálů či jejich kombinací, včetně samotné realizace kampaně.

VícePoutače a bannery

slouží jako nosiče velkoplošné reklamy. Používají se na místech, kde se vyskytují větší počty osob. Pomocí billboardů lze oslovit potencionální cílovou skupinu zákazníků. Základem dobrého billboardu je jeho umístnění, velikost a marketingové zpracování.

VíceBillboardy a megaboardy

slouží jako nosiče velkoplošné reklamy. Používají se na místech, kde se vyskytují větší počty osob. Na velké ploše bývají umístěny jednoduché slogany spolu s výraznými obrazovými prvky. Pomocí billboardů lze oslovit potencionální cílovou skupinu zákazníků. Základem dobrého billboardu je jeho umístnění, velikost a marketingové zpracování.

VícePolepy

Řezaná reklamní grafika patří dnes již mezi standard základní reklamní výroby.
Polepy lze aplikovat na automobily, výlohy, výstavní expozice, poutače, světelné panely i jiné reklamní nosiče. Provádíme polepy v kombinaci řezané a tištěné reklamy, rovněž i samostatně. Reklamní polepy aplikujeme na výlohy obchodů a provozoven, polepy aut, autoplachet a dalších dopravních prostředků a reklamních prostor.

VíceReklamní předměty

jsou nenápadným, ale často používaným pomocníkem pro posilování propagace značky. Zabírají minimum prostoru a zároveň poskytují možnost upozornit na Vaše produkty originálním a nápaditým způsobem. Veškeré reklamní předměty (textilie, tužky, klíčenky, hračky, CD/DVD) můžeme opatřit potiskem za použití různých technologií, ať už jde o tamponový tisk, rotační i plochý sítotisk, transfer, ražbu, výšivku či laserové rytí. 

Webové služby

Nabízíme komplexní služby v oblasti Internetových prezentací - od poradenského servisu, grafického návrhu až po realizace webových stránek. Oživeníme Vaši doménu a zajistíme optimální prezentační prostor. U každého projektu preferujeme individuální přístup, s cílem najít pro Vás nejvhodnější řešení.

 • Tvorba www stránek
 • Redesign www stránek
 • Údržba www stránek
 • Webhosting
 • Registrace domén

Fashion design

Navrhujeme jak jednotlivé kusy oděvů, tak celé kolekce bez ohledu na náročnost jejich provedení. Můžeme také nabídnout reklamní potisky textilu s vaším firemním logem nebo jakýmkoliv jiným motivem propagujícím vaší firmu. Pracujeme se vzorníkem barev - Pantone Textile paper specifier (specifikuje se barevnost ze CMYK do textilního Pantone vzorníku - ECI ISO Coated v2). Vyhotovujeme technickou vizualizaci jednotlivých artiklů a jejich barevného provedení a také podrobnou specifikaci jednotlivých komponentů, který artikl obsahuje, např.barevnost, typy prošívání, koncovky zipů, labely. U artiklů je také součástí servisu definice potisku, celopotisku nebo aplikace. 
NABÍDKA SLUŽEB
GRAFICKÉ SLUŽBY
REKLAMNÍ SLUŽBY
WEBOVÉ SLUŽBY
FASHION DESIGN

NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT

 

COPYRIGHT INFO

© copyright 2015
Visual Identity - Lucie Rolko

 
123movie